Home - Aksözek Law Firm

İçeriğe git

AKSÖZEK HOLLANDA/TÜRKİYE HUKUK BÜROSU

Büromuz, Av. Ayhan Aksözek tarafından kurulmuştur. Avukat Ayhan Aksözek 1988 Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Türkiye'de belirli bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra Hollanda'ya gitti.
Amsterdam Vrije Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bu üniversitede lisans ve yüksek lisans yaptı. Avrupa ve Uluslararası Hukuku'nda, Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği Sürecini  konu alan lisans ve yüksek lisans tezi mevcuttur.
Ayrıca Amsterdam ve La Haye şehirlerinde serbest avukatlık yaptı.

Halen İstanbul Barosuna bağlı avukat olarak çalışmaktadır.

Hollanda ve Avrupa firmalarıyla, bu firmalarla iş yapan Türk firmalarına kendi dillerinde avukatlık ve hukuksal danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Hukuk Büromuzda Türkçe'nin yanı sıra Hollandaca ve İngilizce iletişim ve hizmet dilleri kullanılmaktadır ve Hollandaca (Felemenkçe) ve İngilizce tercüme hizmetleri sunulmaktadır.

Büromuzun Sunduğu Hizmetler Şunlardır:

- Aile Hukuku
* Evlenme, boşanma, ayrılaık davaları
* Nafaka, velayet
* Kadına karşı şiddetten kaynaklanan koruma kararları
* Yabancı devletlerden verilen ve aile hukukuyla ilgili kararlarını tanıma ve tenfizi

- Gayrimenkul Hukuku
* Alım-satım
* Devir
* Kira ve Tahliye Prosedürleri
* Arsa Payı Devri Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

- Ticaret Hukuku
* Gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye'de yapacakları hertürlü ticari girişimlerde onlara hukuksal danışmanlık hizmetleri sunmak
* Türk Firmalarının Başta Hollanda Olmak Üzere Avrupa'da Yapacakları Ticari Girişimlerde Her Tür Hukuksal Danışmanlık ve tercüme Hizmetleri
* Şirketlerin Kuruluşu, devri ve tasfiyesinden doğan uyuşmazlıklar

- Borçlar Hukukundan Doğan Özel Uyuşmazlıklar
* Alım, satım, devir
* Sözleşmeler Hukukundan Doğan İhtilaflar (Sözleşmlerin yapılması, değiştirilmesi ve feshi)

- Sağlık Hukuku
* Tıbbi Malpraktis Davaları
* Özel Hastane ve Kamu Hastahanelerinde Çalışan Hekim/Dişhekimi ve Eczacıların Hukuki Sorumlulukları
* Cezai Sorumluluk ve Türk Hukuk Mevzuatında Düzenlenen Sağlık Suçları
* Eczacı/Hekim/Diş hekimlerinin Kendi Meslek Odalarıyla Olan Disiplin Suçları

- Hollanda (Benelux)/Türk Yabancılar Hukuku
* Vatandaşlık
* Vize
* Çalışma ve Oturum İzin Başvuruları ve Bunlardan Doğan Hukuksal Sorunların Takibi

- İş Hukuku
* İş Sözleşmelerinden Doğan Davalar (Düzenlenme, Uygulama ve Feshedilmesi)
* Ücret, İhbar ve Kıdem Tazminatı Davaları
* Rekabet Yasağı Davaları
* İş Güvenliğine İlişkin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Davaları
* İşe İade Davaları
* Şirket ve Kurumlara Hukuksal Danışmanlık

- Vergi Kanunları (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Usul Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Mahkemeleri Usul Hukuku)

- Ulusal (arası) Tahkim ve Tahkim Kararlarının Tanınması, Tenfizi ve Temyizi
* İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurulu Kararları
* ICC (Internatipnal Chamber of Commerce) Kural ve Kararları
* ICC Netherlands
* LCIA (London Court of Internatıonal Arbitration Kural ve  Kararları
* ICDR (Internatıonal Centre for Dispute Resolution)
*SIAC (Singapur Arbitration Center)
*UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)

- Türkçe/Hollandaca (Felemenkçe) ve İngilizce Çeviri

Büromuzun adresi:
Merkez Mahallesi Kağıthane Caddesi Dilruba Çıkmazı Sun Plaza No:16 D:12 Çağlayan/İstanbul
Gsm: 0543-74 79 779
Tel/Fax:0212-247 07 79
e-mail: aksozek36@gmail.com

website: http://www.aksozek-law.comİçeriğe dön | Ana menüye dön